english
polski

 

topór z Płocka topór z Mazowsza topór z Szarowa